Auto Save 2018-05-24 21:30

Vergoedingen, behandelvoorwaarden,
Prijslijst & Disclaimer

Vergoeding volwassenen

Paramedische behandelingen zitten niet in het basispakket van uw verzekering. Zo vallen dus de behandelingen allemaal onder de aanvullende verzekering. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan worden de kosten bij u in rekening gebracht. Behandelingen van chronische aandoeningen (opgenomen in de zogenaamde ‘chronische lijst Borst’), worden altijd vergoed uit de basisverzekering, met uitzondering van de eerste 20 behandelingen. Deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De overige behandelingen worden dan weer vergoed vanuit het basis pakket. Houdt u rekening met uw jaarlijkse eigen risico bijdrage wanneer er aanspraak gemaakt wordt op vergoeding vanuit het basispakket. De meeste zorgverzekeraars vragen bij de chronische aandoeningen om een verwijzing van huisarts of specialist.

vergoeding kinderen

De eerste 18 behandelingen voor kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de basisverzekering. Zijn er meer dan 18 behandelingen nodig dan worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Is uw kind niet aanvullend verzekerd, dan komen de kosten van de behandelingen boven de 18 jaar voor uw eigen rekening.

vergoeding aanvullend pakket

Wij verzoeken u vriendelijk zelf na te gaan hoe de vergoeding in uw verzekeringspakket is geregeld.(of en hoeveel behandelingen, of welk bedrag u vergoedt krijgt). Indien u vaker wordt behandeld dan door u verzekering wordt vergoed, dan dient u de rekening zelf te voldoen. Indien u eerder dit jaar voor een andere dan wel de zelfde klacht bent behandeld bij een fysio-of oefentherapeut dan heeft u mogelijk geen recht meer op verdere vergoeding.

eigen risico

Houdt u er rekening mee dat indien uw verzekeringsmaatschappij een eigen risico c.q. eigen bijdrage kent voor paramedische behandelingen, u een rekening van de verzekering kan ontvangen voor uw eigen bijdrage.

Afzeggingen

In geval u een afspraak niet tijdig, dat wil zeggen binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, afzegt, ben ik genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Dit bedrag is gebaseerd op 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling(zie tarieven lijst wachtruimte). U kunt te allen tijde een boodschap op mijn antwoordapparaat inspreken, het tijdstip van inspreken is bindend.

contracten

Ik heb contracten met de alle zorgverzekeraars.

Legitimatie

Per 1 juni 2008 zijn wij wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in onze administratie en bent u verplicht zich te legitimeren. Hiervoor vragen wij een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlands identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingen document) te laten zien.

Verwijzing

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Sinds 2008 kunt u zich rechtstreeks aanmelden voor oefentherapie Mensendieck, zonder verwijsbrief van uw (huis)arts. Door middel van een screening wordt aan het licht gebracht of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is. U heeft geen verwijzing nodig om behandeld te worden, met uitzondering van de chronische aandoeningen, (opgenomen in de zogenaamde ‘chronische lijst Borst’) hiervoor is een verwijzing verplicht.

Heeft u geen aanvullende verzekering en wordt uw behandeling niet vergoed uit de basis verzekering, dan moet u de behandeling van €38,50 per behandeling zelf betalen.

De tarieven worden vastgesteld door de betreffende zorgverzekeraar. Bent u basis verzekerd of heeft u uw maximaal aantal behandelingen bereikt dan gelden onderstaande tarieven.

Prijslijst

Oefentherapie Mensendieck

Prijslijst

Psychosomatische oefentherapie

prijslijst

*Screening: Als u zonder verwijzing van een (huis)arts bij ons komt, zullen wij eerst een screening uitvoeren en uw huisarts informeren.

**Verzuimtarief: Indien u zich binnen 24 uur voor uw afspraak afmeldt, wordt het verzuim tarief gehanteerd. 
Dit betekent dat er 75% van het geldende tarief bij u wordt gedeclareerd. Dit wordt niet vergoed door uw verzekeraar